Lepingu sõlmimise tasu

Laen ettevõttele – 1% laenusummast (miinimum on 200 eurot).

Lepingu muutmise tasu

Maksegraafiku muutmine (graafiku pikendamine, laenusumma suurendamine või maksetähtpäeva muutmine) – 1% laenujäägilt (miinimum on 100 eurot).

Maksepuhkuse vormistamine (sõlmitakse vastavalt kokkuleppele laenuandjaga) – 100 eurot.

Muud tasud

Laenu ennetähtaegne tagastamine – TASUTA.

Osamakse(te) tasumisega hilinemisel saadetud meeldetuletus – TASUTA.

Meeldetuletuskiri laenu võlgnevusest laenulepingu sõlmijale – TASUTA.

Lepingu ülesütlemiskiri – TASUTA.

Väljaspool Tallinnat osalemine notaritehingutes – 100 eurot.

Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuar 2021.