Lepingu sõlmimise tasu

Laen eraisikule – 1% laenusummast (miinimum on 200 eurot).

Laen ettevõttele – 1% laenusummast (miinimum on 200 eurot).

Lepingu muutmise tasu

Maksegraafiku muutmine (graafiku pikendamine, maksetähtpäeva muutmine, laenusumma suurendamine või vähendamine) – 1% laenujäägilt (miinimum on 100 eurot).

Muud tasud

Laenu ennetähtaegne tagastamine – TASUTA.

Osamakse(te) tasumisega hilinemisel saadetud meeldetuletus – TASUTA.

Meeldetuletuskiri laenu võlgnevusest laenulepingu sõlmijale – TASUTA.

Lepingu ülesütlemiskiri – TASUTA.

Väljaspool Tallinnat osalemine notaritehingutes – 100 eurot.

Hinnakiri kehtib alates 17. juunist 2021.