Leia oma küsimustele vastused

Kes saab kinnisvara tagatisel laenu taotleda?

Laenu kinnisvara tagatisel saavad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud ja Eesti elamisloaga isikud, kes on võimelised tagatiseks seadma kinnisvara. Samuti võivad laenu taotleda kõik Eestis registreeritud ettevõtted ja muud juriidilised isikud. Tagatiseks seatav kinnisvara ei pea kuuluma laenu taotlejale.

Kas annate laenu ainult kinnisvara tagatisel?

Jah. Me aktsepteerime tagatiseks: maja, majaosa, korterit, põllumaad, metsamaad, kommunikatsioonidega ja liitumistega krunti Eestis. Muude tagatiste vastu Clementer OÜ laenu ei anna.

Kui kaua võtab aega taotlusele vastuse saamine?

Taotluse esitamise hetkest võtab Clementer Teiega ühendust hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.

Millal toimub laenu väljamakse?

Laenu väljamakse toimub sama päeva jooksul pärast hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimist ning notaritasu ja riigilõivu laekumist.

Kas laenu on võimalik saada, kui tagatisele on juba seatud hüpoteek?

Jah, Clementer OÜ pakub laenu ka II järjekoha hüpoteegi tagatisel. Laenu saamine sõltub Teie pakutava tagatise turuväärtusest, olemasolevast hüpoteegist ja muudest kohustustest.

Kas olemasolevad laenud saab teile üle tuua?

Kui Teil on sõlmitud üks või mitu lepingut erinevate krediidiandjate juures, siis on võimalik need kohustused korraga tasuda, sõlmides meiega laenuleping kinnisvara tagatisel.

Kas ma saan tagatist müüa, kui sellele on seatud hüpoteek Clementer OÜ kasuks?

Jah, Clementer OÜ kasuks hüpoteegiga koormatud tagatist on võimalik müüa, kui vara müügist saadavast rahast tasutakse laenukohustus.

Kas laenu on võimalik ennetähtaegselt tagastada?

Jah, laenu on võimalik alati ennetähtaegselt tagastada ning laenulepingu lõpetamine on TASUTA. Ennetähtaegse laenu tagastamise ja laenulepingu lõpetamise korral lisatasusid ei ole.

Kuidas käituda võlgnevuse korral? (Raskused õigeaegse tasumisega)

Kui laenu tagasimaksmisel peaksid tekkima raskused, siis palume Teil koheselt võtta ühendust Clementer OÜ-ga. Proovime koostöös leida parima lahenduse, et taastada Teie majanduslik stabiilsus. Clementer OÜ-d on võimalik teavitada võimalikest probleemidest telefoni või e-posti teel.